Dobre Ubezpieczenie Rodzinne

Rodzina i Odpowiedzialność

Ideą ubezpieczenia rodzinnego jest zapewnienie finansowej pomocy ubezpieczonemu i jego rodzinie w przypadku choroby lub śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku ubezpieczonego lub osoby współubezpieczonej.

Do ubezpieczenia mogą przystąpić pojedyńcze osoby w wieku od 18 do 55 lat, bez wymogu wykonania badań lekarskich. Ochrona ubezpieczeniowa zapewniana jest przez 24 godziny na dobę, w dowolnym miejscu na świecie.

Ubezpieczeniem objęci być nie mogą: emeryci, renciści, służby mundurowe.
W ramach ubezpieczenia ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia i wypłacane jest świadczenie w wysokości określonej w tabeli.

źródło: http://ubezpieczenierodzinne.com.pl

Brak komentarzy: