Ubezpieczenie na życie w AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

Adres ul. Chłodna 51,
00-867 Warszawa
WWW http://www.axa.pl
Telefon (22) 555 00 00
Fax (22) 555 05 00
Infolinia 0801 200 200

AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA jest obecna na polskim rynku od 1993 roku. Klientom indywidualnym i przedsiębiorcom oferuje nowoczesne ubezpieczenia na życie, ochronne, inwestycyjne, w tym pozwalające zapewnić godziwą emeryturę (tzw. III filar), które:
• ułatwiają dzieciom start w dorosłe życie,
• zabezpieczają przed skutkami niespodziewanych wydarzeń,
• pomagają w zabezpieczeniu spłaty kredytu,
• umożliwiają realizację planów finansowych,
• pozwalają zgromadzić kapitał na dodatkową emeryturę,
• przynoszą wymierne korzyści pracownikom i pracodawcom,
• zabezpieczają ochronę zdrowia pracowników Twojej firmy.
Grupa AXA towarzyszy polskiemu sektorowi finansowemu od wielu lat. W połowie lat 90-tych nasza spółka Inter Partner Assistance rozpoczęła działalność na rynku assistance.
W listopadzie 2006 r. rozwinęła działalność inna spółka należąca do Grupy AXA –AXA Ubezpieczenia Oddział Avanssur w Polsce, oferując ubezpieczenia komunikacyjne.
W grudniu 2006 roku Grupa AXA przejęła Winterthur Swiss Insurance Company, a w związku z tym trzy polskie spółki: Winterthur Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Winterthur Życie TU S.A. i Winterthur Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Od tej chwili stały się one własnością AXA, natomiast oficjalnie nazwę AXA polskie spółki przyjęły 19 marca 2007 r.

Brak komentarzy: