Ubezpieczenie na życie w BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group

BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group

Adres ul. Rydygiera 21A,
01-793 Warszawa
WWW http://www.benefia.pl
Telefon (22) 544 14 70 (71)
Fax (22) 544 14 74

BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurace Group prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej, zawiązanej aktem notarialnym w dniu
9 czerwca 1992 roku. Na dzień 31 grudnia 2006 roku kapitał akcyjny wynosił
26 013 700,00 zł.

Jedynym akcjonariuszem jest Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group. Jest to największy inwestor ubezpieczeniowy z Austrii posiadający inwestycje w 15 krajach, zwłaszcza w Europie Środkowej i Wschodniej (Białoruś, Bułgaria, Chorwacja, Rumunia, Serbia i Czarnogóra, Węgry, Słowacja, Ukraina).

Spółka oferuje klientom indywidualnym ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie posagowe dla dzieci, ubezpieczenie z rentą kapitałową, ubezpieczenie terminowe, ubezpieczenie z malejącą sumą ubezpieczenia oraz ubezpieczenie terminowe na życie z możliwością wyboru opcji dodatkowychi (śmierć na skutek NW, wystąpienie poważnego zachorowania, pobyt w szpitalu, trwałe lub częściowe inwalidztwo), oferowane głównie jako gotowe pakiety ubezpieczeniowe.

W ramach ubezpieczeń grupowych oferta obejmuje: rodzinne ubezpieczenie
na życie
, oraz produkty bancassurance, np. CPI – Credit Protection Insurance
- ubezpieczenie kredytobiorców od zdarzeń uniemożliwiających spłatę kredytu.
Na koniec lipca 2007 roku Spółka uzyskała przypis składki w wysokości
97 144 000,00

Brak komentarzy: