Ubezpieczenie na życie w Aviva dawniej Commercial Union

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA (dawniej Commercial Union)

Adres ul. Prosta 70,
00-838 Warszawa
WWW http://www.aviva.pl
Telefon (22) 557 40 50
Fax (22) 557 40 75
Infolinia 0-801 888 444

Towarzystwo działa od 1992 roku i jest jednym z pionierów rynku indywidualnych ubezpieczeń na życie w Polsce.

Podstawową ofertą dla klientów indywidualnych jest ubezpieczenie na życie Nowa Perspektywa, która zapewnia szeroki zakres ochrony dla klienta i jego rodziny oraz program inwestycyjny. Ubezpieczenie daje możliwość elastycznego dostosowania zakresu ochrony i charakteru polisy ubezpieczeniowej (bardziej ochronny czy inwestycyjny) do indywidualnych potrzeb. Towarzystwo oferuje również ubezpieczenie Absolwent, czyli ubezpieczenie życia rodziców połączone z planem inwestycyjnym dla dziecka.

Klientom zainteresowanym przede wszystkim pomnażaniem pieniędzy oferuje polisy o charakterze inwestycyjnym – ze składką regularną (Kapitana Przyszłość) lub ze składką jednorazową (Bonus VIP). Posiadacze polis mają do wyboru kilkanaście funduszy o zróżnicowanym profilu lokat.

Klienci mogą też zainwestować w produkty strukturyzowane z serii Aviva Gwarancja oraz założyć Indywidualne Konto Emerytalne (IKE). Towarzystwo proponuje też Gwarantowaną Rentę Kapitałową – czyli umowę, na podstawie której klienci otrzymują wypłaty dodatkowego, kapitałowego świadczenia emerytalnego.

Przedsiębiorcom i instytucjom oferuje kilka rodzajów ubezpieczeń grupowych (Opiekun, Opiekun VIP, Bonus, Zespół) oraz pracownicze programy emerytalne (PPE).

Brak komentarzy: