Ubezpieczenie na życie w Sampo Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A

Sampo Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Adres Domaniewska 41,
02-672 Warszawa
WWW http://www.sampo.pl
Telefon (022) 541 03 00
Fax (022) 541 03 01
Infolinia 0801 309 309

Sampo Życie (dawniej Norwich Union) działa na rynku ubezpieczeniowym w Polsce od 1999 roku.

Oferta Sampo TUnŻ składa się z ubezpieczeń na życie o charakterze ochronnym, ochronno-oszczędnościowym i inwestycyjnym. Ofertę towarzystwa uzupełniają ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK).

Stuprocentowym właścicielem spółki jest fińska grupa ubezpieczeniowa Sampo Insurance Company plc, której korzenie sięgają 125 lat wstecz.

Brak komentarzy: