Ubezpieczenia komunikacyjne w MTU S.A.

Ubezpieczenia samochodowe OC, AC i NNW w MTU S.A. (Moje Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.) to dogodne pakiety dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego. Z myślą o klientach stworzone zostało ubezpieczenie ?Mój samochód?, w którym wyróżnić można:


Ubezpieczenie OC MTU S.A.

Ubezpieczenie OC, które chroni właściciela samochodu przed skutkami wypłaty wysokich odszkodowań osobom trzecim, które ucierpiały w wypadku drogowym. Warunki ubezpieczenia OC są zgodne z ustawą z dnia 22 maja 2003r. (o Ubezpieczeniu Obowiązkowym, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych)


Ubezpieczenie AC (Autocasco) wraz z bezpłatną Moją Pomocą Drogową (Assistance)

Ubezpieczenie AC w MTU S.A. to ubezpieczenie dobrowolne dla każdego właściciela pojazdu mechanicznego.
Ubezpieczenie AC zapewnia ochronę podczas:
zderzenia się pojazdów
zderzenia się pojazdu z osobami
zderzenia ze zwierzętami lub przedmiotami
uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie
pożaru, wybuchu, zatopienia, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego
kradzieży pojazdu lub jego części

AC w MTU pozwala na wybór następujących opcji:
serwisowy wariant rozliczania szkód
brak konsumpcji sumy ubezpieczenia
utrzymanie sumy ubezpieczenia dla pojazdów nowych
dodatkowe obniżenie składki poprzez wprowadzenie udziału własnego

MTU oferuje klientom dwa warianty ubezpieczenia AC:
maxi casco chroni kierowcę w przypadku szkody częściowej lub całkowitej wliczając kradzież pojazdu.
mini casco ochrona na niższą cenę w przypadku szkody całkowitej

Ubezpieczenie Zielona Karta

Ubezpieczenie Zielona Karta pełni funkcję ubezpieczenia OC za granicą. Zielona Karta jest wymagana w: Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowinie, Iranie, Izraelu, Macedonii, Maroku, Mołdawii, Serbii i Czarnogórze, Tunezji, Turcji, Ukrainie.


Ubezpieczenie NNW MTU S.A.
ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów
Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów pozwala na uzyskanie odszkodowania w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci, a także zwrotu kosztów leczenia i hospitalizacji.
ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w ruchu komunikacyjnym
Ta opcja ubezpieczenia NNW pozwala na wypłatę wysokiego odszkodowania (100.000 zł) w przypadku śmierci ubezpieczonego, w ruchu drogowym, wodnym lub powietrznym.

Ponadto MTU S.A. oferuje:
ubezpieczenie utraty zniżki za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia
Opcja ta pozwala na zachowanie wysokich 60% zniżek uzyskanych za bezszkodową jazdę

Brak komentarzy: