Ubezpieczenie na życie w Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie POLISA-Życie S.A.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie POLISA-Życie S.A.

Adres Mickiewicza 63,
01-625 Warszawa
WWW http://www.polisa-zycie.com.pl
Telefon (22) 560 59 55
Fax (22) 869 85 80
Infolinia (22) 560 59 95

Polisa Życie rozpoczęła działalność w lipcu 1995 roku.

Oferta Polisy Życie składa się z ubezpieczeń indywidualnych, grupowych, bankowych i III-filarowych. Ponadto ofertę towarzystwa uzupełniają ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK).

Głównym akcjonariuszem spółki jest Grupa Kapitałowa POLSAT.

Brak komentarzy: