Ubezpieczenie na życie w Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie CARDIF Polska S.A.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie CARDIF Polska S.A.

Adres Nowogrodzka 11,
00-513 Warszawa
WWW http://www.cardif.pl
Telefon (022) 52 90 123
Fax (022) 52 90 111

Cardif Życie rozpoczął działalność w Polsce w 1998 roku.

Pierwsze produkty towarzystwa były oferowane we współpracy z bankami: ubezpieczenie na życie kredytobiorcówow, posiadaczy kont, posiadaczy kart płatniczych. Cardif posiada w swojej ofercie grupowe ubezpieczenia na życie z funduszem inwestycyjnym, produkty spełniające wymogi ustawy o PPE oraz program Cardif VIP.

Towarzystwo jest częścią grupy bankowo-ubezpieczeniowej BNP-PARIBAS, powstałej w wyniku fuzji największego francuskiego banku inwestycyjnego PARIBAS z potenatem globalnego rynku bankowości detalicznej Banque Nationale de Paris (BNP).

Brak komentarzy: