Ubezpieczenie na życie w AEGON

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Adres ul. Wołoska 5 (Taurus),
02-675 Warszawa
WWW http://www.aegon.pl
Telefon (022) 451 19 81
Fax (022) 451 19 99
Infolinia 0801300900;225921000

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. to ekspert w tworzeniu długoterminowych programów inwestycyjno-oszczędnościowych w formie polisy na życie.
AEGON zwraca szczególną uwagę, aby oferowane produkty były przejrzyste, a Klienci mieli w każdej chwili pełną wiedzę na temat wartości inwestycji, poniesionych kosztów czy historii dokonanych transakcji.

100% akcji AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. należy do AEGON Woningen Nova B.V., spółki zależnej AEGON N.V.

Brak komentarzy: