Spotkanie z rzeczoznawcą Allianz Direct w sprawie Autocasco

Klienci zainteresowani wykupieniem ubezpieczenia Autocasco zostaną poproszeni o spotkanie z naszym rzeczoznawcą, który dokona oględzin pojazdu i sprawdzi zgodność podanych informacji ze stanem faktycznym.
Nasz ekspert skontaktuje się z klientem w przeciągu paru dni od dokonania płatności i umówi się na spotkanie w dogodnym miejscu i czasie.

Rzeczoznawca sprawdzi w szczególności stan techniczny ubezpieczanego pojazdu, dowód rejestracyjny oraz wykona niezbędną dokumentację fotograficzną. Jeśli rzeczoznawca potwierdzi podane przez klienta informacje, wcześniej zapłacona elektronicznie polisa Autocasco stanie się aktywna. W przypadku pojawienia się niezgodności zwrócimy klientowi całość wpłaconej składki (lub raty) Autocasco.

Brak komentarzy: