Co obejmuje Ubezpieczenie domu mieszkalnego ?

Ubezpieczenie domu mieszkalnego

Przedmiot ubezpieczenia:
"Mury" wraz z elemenatami stałymi
Mienie od ognia i żywiołów
Mienie od kradzieży z włamaniem
Szyby od stłuczeń
Wyposażenie posesji
Assistance i OC w życiu prywatnym
NNW


Do kogo jest skierowane ubezpieczenie:
Do wszystkich klientów, którzy zostaną wyposażeni w ubezpieczenie gwarantujące bezpieczeństwo w każdej nieprzewidzianej sytuacji.

Korzyści z ubezpieczenia:
Ogień i kradzież z włamaniem to najczęstsze przyczyny dla których ubezpieczamy nasze nieruchomości. Ubezpieczenia chronią nas często przed dotkliwymi stratami finansowymi związanymi z utratą mienia.Zakres ubezpieczenia:
1. Od ognia i żywiołów:
- Budynku wraz z elementami stałymi wyposażenia
- Ruchomości domowe (AGD, RTV, Odzież, sprzęt elektroniczny, biżuteria)
- Budowle małej architektury, budowle (garaż, altanka, pomieszczenie gospodarcze)
- Siłowniki
- Przepięcia
2. Od kradzieży, włamania i rabunku, dewastacji:
- Ruchomości domowe
- Stałe elementy wyposażenia domu (płyty grzewczy...)
- Siłowniki
- Kradzież i rabunek poza miejscem zamieszkania
3. Szyby
4. Wyposażenie posesji
- Ogrodzenie wraz z bramą wjazdową
- Elementy elektroniczne: domofon, spryskiwacze, małe fontanny
- Kostka brukowa
5. Assistance (pomoc specjalisty np. hydraulika)
6. OC w życiu prywatnym na terenie RP
7. Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków

1 komentarz:

Vispar Ubezpieczenia pisze...

Krótki opis informacji związanych z ubezpieczeniem domu można znaleźć na stronie internetowej http://vispar.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=4&cntnt01returnid=26. Warto zapoznać się z tymi pojęciami przy ubezpieczeniu domu. Na terenie miejscowości Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki zapraszamy do współpracy również z naszą firmą.