Czym jest towarszystwo ubezpieczeniowe Link4 ?

Link4jest wiodącym ubezpieczycielem na polskim rynku, czerpiącym z 300-letniego doświadczenia i globalnej siły RSA, jednej z największych grup ubezpieczeniowych na świecie. Oferujemy ubezpieczenia komunikacyjne typu direct (w tym pakiety OC i AC), ubezpieczenie mieszkania ubezpieczenie podróży. Nieustannie doskonalimy swoje usługi i produkty, tak by dostosować je do Państwa potrzeb oraz światowych standardów ubezpieczenia.

Brak komentarzy: