Ubezpieczenie w SKOKU

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych Spółka Akcyjna

Adres ul. Władysława IV 22,
81-743 Sopot
WWW http://tuzycie.skok.pl/
Telefon (58) 550 97 28
Fax (58) 550 97 29

TU SKOK Życie S.A. (dawniej Metropolitan Life) rozpoczął działalność operacyjną w Polsce w marcu 2001 roku.

Oferta TU SKOK Życie obejmuje ubezpieczenia na życie, przygotowane specjalnie z myślą o klientach Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. Produkty te zostały opracowane i wprowadzone do sprzedaży, po zmianie jaka nastąpiła w akcjonariacie towarzystwa.

Właścicielami towarzystwa są Krajowa Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa i TUW SKOK

Brak komentarzy: